Mehringse delegatie ontvangen op het gemeentehuis van Linter

Het gemeentebestuur en het Linterse Mehringcomité ontvingen een grote delegatie uit zustergemeente Mehring, naar aanleiding van 25 jaar jumelage tussen Linter en Mehring. De Duitsers waren duidelijk veel talrijker dan hun Linterse gastheren en -dames. De burgemeesters van beide gemeenten ondertekenden een officiële verklaring de verzustering na 25 jaar verder te zetten. Gewezen burgemeester van Mehring en één van de grondleggers van de verzustering Helmut Reis wees in zijn gelegenheidstoespraak op de hartelijkheid van de Linterse bevolking en de vriendschapsbanden die tussen families uit beide gemeenten ontstaan zijn. Een receptie sloot het officiële gedeelte af.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02323741