Meivuur probeert geluidshinder te beperken

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLRBA_20120423_004