Milieuraad zoekt plaats voor volkstuintjes

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLRBI_20120928_005