Muurisolatie samen aankopen veel goedkoper

In zaal Bergendal in Waanrode kan je maandag 9 februari om 19.30 uur terecht voor informatie omtrent de samenaankoop van muurisolatie, meer bepaald van spouw- en buitenmuurisolatie. De samenaankoop wordt dit jaar georganiseerd door IGO, in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen. De infoavond is gratis toegankelijk.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01512853