N-VA Linter vraagt natuurlijke- en/of digitale infoborden te plaatsen

De N-VA-fractie steunt de plannen de dorpskernen van Drieslinter en Wommersom te vernieuwen. Het is tegelijk een mooie gelegenheid om gemeentelijke aankondigingsborden in gebruik te nemen volgens N-VA.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02160026