N-VA vraagt standpunt van meerderheid inzake de plaatsing van windturbines

De N-VA-fractie van Helga Delvaux voegt een punt toe aan de agenda van de raadszitting van maandag 26 januari. 'Wat zijn de intenties van de meerderheid naar aanleiding van de beslissing van de provincie in verband met de goedkeuring van de milieuvergunning inzake het windmolenpark?', vraagt N-VA zich af. Het antwoord krijgen we maandagavond, al werd het al bekend gemaakt via de pers.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150121_01485960