Natuurherstel levert Averbode acht nieuwe vogelsoorten op

In het natuurgebied 'Averbode Bos & Heide' zijn vorig jaar acht vogelsoorten gespot die daar voorheen nog niet te zien waren. Die waarnemingen tonen aan dat het natuurherstelbeleid in het gebied zijn vruchten afwerpt, zo stelt Natuurpunt vrijdag.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150320_01589611