Nazorgmoment na brand in kinderdagverblijf

Na de brand op 29 april in kinderdagverblijf De Sterrekes in Holsbeek organiseert de brandweerpost Leuven een gratis infoavond op donderdag12 mei in zaal Sint Maurus in Holsbeek. aanvang 20 uur.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blggo_02284579