Nieuwe Parkschool niet voor buitengewoon onderwijs

In de nieuwbouw voor de Parkschool in Heverlee komen klassen voor het gewoon basisonderwijs en niet voor het buitengewoon onderwijs zoals eerst gepland. Door het M-decreet zijn er niet langer plaatsen te weinig voor buitengewoon onderwijs.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151014_01919286