Nieuwe verkaveling moet dorpskern ontlasten

Met de nieuwe verkaveling van 44 woonentiteiten in 5 meergezinswoningen, hoopt het Tremelose gemeentebestuur de leefkwaliteit en ontwikkeling van de dorpskern van Baal te vergroten.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_01633049