Nobelberg éénrichting of niet?

De N-VA fractie wil op de gemeenteraad van dinsdag 16 december pleiten voor de invoering van éénrichtingsverkeer in de Nobelberg. De Nobelberg, in het centrum van Holsbeek, is uitgerust met parkeervakken. Het dwingt de bestuurders tot een aangepaste snelheid, maar bij druk verkeer geraakt de straat wel eens geblokkeerd. ‘Soms moet de politie tussenkomen en onlangs nog stonden twee MUG's er geblokkeerd tijdens een spoedinterventie. Ook voor de fietsers en voetgangers is het gevaarlijk,’ zegt Hilde Heens (N-VA). Bij de invoering van éénrichtingsverkeer zou het verkeer richting Leuvensebaan langs de Gebr. Van Tiltstraat kunnen geleid worden.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141212_01426899