Noordelijke en oostelijke ring op losse schroeven

De afdeling Milieu en Natuur van de Vlaamse overheid keurt het milieueffectrapport voor het stedelijk gebied Tienen niet goed. Daarin zit onder andere de aanleg van de grote ring, tussen het Soldatenplein via de Diestsesteenweg naar de Leuvensesteenweg. Er duikt nu zelfs een 'nuloptie' op.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_01928392