OCMW-raad gaat over tot orde van de dag

Terwijl de gemeenteraadszitting van volgende donderdag in Tienen aan een annulering toe is wegens de bestuursproblemen, vergaderde de OCMW-raad gisteravond alsof er geen vuiltje aan de lucht is. De bespreking verliep in alle sereniteit en de agendapunten kregen van alle leden van de vijf partijen unanieme goedkeuring.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150122_01489120