Oorlogsdagen. Lezing door Pieter Serrien op 3 juni in Tildonk

Het Belevingscentrum '14-'18 brengt verhalen van de Groote Oorlog in Vlaams-Brabant weer tot leven met een lezingenreeks.
In zijn boek 'Oorlogsjaren' laat Pieter Serrien 32 dagboekschrijvers uit bezet Vlaanderen aan het woord. Hun verhaal schetst het dagelijkse leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze gewone burgers vertellen over hoe zij probeerden te overleven onder de vijandige bezetting, van het eerste zwoel-benauwende oorlogsweekend in augustus 1914 tot de verdwaasde novemberdagen 4 jaar later.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_01693989