Open VLD vraagt afschaffing voorrangsregel Heidestraat

De Open VLD-fractie vroeg tijdens de jongste gemeenteraadszitting de afschaffing van de voorrangsregel van rechts over de hele lengte van de Heidestraat. Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) beloofde aan fractieleider Eddy Ladang (Open VLD) het voorstel voor te leggen aan de verkeerscommissie.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01496193