Openbaar onderzoek bedrijventerrein Rummen

Het gemeentebestuur organiseert een openbaar onderzoek van 25 januari tot 25 maart in verband met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bedrijventerrein Rummen. Dat terrein wordt ingepland tussen de Kraaistraat en de Grote Steenweg en is bestemd voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven en voor de bouw van nieuwe bedrijven. Het ontwerp ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis van Geetbets.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02083353