Openbaar onderzoek: te veel nitraat in het water en bodem

De Vlaamse overheid stelt een mestactieprogramma (MAP 5) op voor de periode 2015-2018.
Het programma moet de verontreiniging van water door nitraten uit de landbouw verminderen en verdere verontreiniging voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 5 loopt tot 4 mei 2015.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_01596611