Paul Kempeneers over Meldert: er is meer dan de gravin en de kerkarchieven

Dr. Paul Kempeneers stelde in het Sint-Janscollege het boek 'Meldert, plaatsnamen en hun geschiedenis' voor. De belangstelling was groot. De auteur is dan ook een autoriteit: garantie voor degelijk onderbouwde leesbaarheid.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_01864102