Pleidooi voor gebruik oude huisnamen

Dr. Paul Kempeneers herstelt oude Tiense huisnamen in ere, in zijn bijdrage in de "Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie".

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02035244