Politicoloog Carl Devos schetst de politieke situatie in België

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLAPE_20120102_002