Politie tevreden na controle bromfietsen

Maandelijks heeft de lokale politiezone Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen een verkeersthema waar zij extra aandacht aan besteedt. Afgelopen maand mei was dit maandthema "opgedreven bromfietsen". De verkeersdienst van onze politiezone voerde op verschillende plaatsen binnen de drie gemeentes controles uit specifiek gericht naar bromfietsers in het verkeer. Extra aandacht ging naar schoolgaande jeugd daar dit een kwetsbare groep in het verkeer is. De resultaten waren bevredigend.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_02329585