Provincie beslist over toekomstige stelplaats

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=RF3JLHRT