Provincie geeft steun aan actiegroepen vliegtuighinder

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft dinsdag unaniem een motie goedgekeurd die een vliegwet met een rechtvaardige spreiding boven Brussels Airport eist.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151209_02013197