Raadszitting

De gemeenteraad vergadert maandag 30 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda onder meer de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2013 van de gemeente.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01603491