Reacties over werken Krawatenstraat zitten schepen Betty Geysenbergs hoog

Naar aanleiding van de werken in de Krawatenstraat heeft het college van burgemeester en schepenen beslist een tijdelijke omleiding te voorzien voor het verkeer dat van Waanrode komt. Deze omleiding loopt via Borgveld en de Lapstraat naar de Diestsestraat. Het verkeer komende vanuit het centrum van Kortenaken heeft doorgang richting Waanrode.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02183922