Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=SM3K2316