Retributiereglement verdeling reclamedrukwerken gewijzigd

Vanaf 1 maart 2015 treedt het nieuwe retributiereglement voor de verspreiding van niet-geadresseerde (reclame)drukwerken en gelijkgestelde producten in voege. Het nieuwe reglement vervangt het besluit van 30 december 2013 en omvat enkele belangrijke wijzigingen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldva_01549961