Ruilverkaveling verandert het landschap ingrijpend

Natuurpunt diende bezwaar in bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) omdat afspraken, opgenomen in het structuurplan en het milieueffectrapport (MER) van de ruilverkaveling “Willebringen”, niet gerespecteerd blijven in de bouwvergunning.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151228_02040270