Ruimtelijke ordening voor dummies

De Milieuadviesraad (MAR) is al vele jaren actief in Haacht. Jaarlijks organiseert de raad een Open Milieuadviesraad, een vergadering die iedereen kan bijwonen. Dit jaar staat het thema ‘Terminologie ruimtelijke ordening voor dummies’ op de agenda. Een spreker van de Haachtse GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) geeft een toelichting over begrippen zoals gewestplan, GRUP, PRUP, … en dat toegepast op het grondgebied van Haacht.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_01869521