Slechts één agendapunt op raadszitting 'bij hoogdringendheid'

Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) roept de gemeenteraad bij hoogdringendheid bijeen op maandag 8 december om 19 uur. Slechts één punt 'vult' de agenda: 'Beroep tegen het besluit van de provinciegouverneur van 20 november 2014 betreffende de bepaling van de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie aan de brandweerhulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost'.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141205_01413431