Sociaal akkoord bij Bosch zo goed als rond

Bij de onderhandelingen dinsdag hebben directie en vakbonden van ruitenwisserfabrikant Bosch in Tienen op enkele uitzonderingen na over alle discussiepunten een akkoord bereikt. Wel wordt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gevraagd of de interpretatie die beide overeengekomen zijn met betrekking tot opzegtermijnen en SWT (het vroegere brugpensioen) de juiste is. Gehoopt wordt op 15 juli definitief te kunnen landen. Het akkoord zal in september tijdens personeelsvergaderingen aan de werknemers worden voorgelegd.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150630_01756130