STAKING. Gevolgen voor afvalophaling op maandag

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging van 15 december, meldt EcoWerf niet voldoende personeel ter beschikking te hebben om de inzameling van pmd op maandag 15 december uit te voeren. Er wordt hiervoor ook geen inhaalinzameling voorzien. Inwoners die hun pmd niet wensen bij te houden tot de volgende inzameling, kunnen dit naar het containerpark brengen. Ecowerf zal bij voorrang het aanwezige personeel inzetten voor de inzamelrondes van huisvuil en gft. Inwoners kunnen hun gft zoals gewoonlijk aanbieden.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_01428322