Stoelendans tijdens gemeenteraadszitting

In uitvoering van het coalitieakkoord wordt tijdens de laatste raadszitting van 2014, die plaatsvindt maandag 29 december om 20 uur, een nieuwe raadsvoorzitter en twee nieuwe schepenen aangesteld. Huidig voorzitter Elke Allard (SP.A) ruimt plaats voor Jean-Pierre Nyns (SP.A) en neemt de plaats in van huidig schepen Benny Munten (GVP). Bij Open VLD stopt Sandy Monette haar ambt voor partijgenoot Roland Strouven.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141223_01444101