Stopzetting cd-collectie in de bibliotheek

Er is de laatste tijd steeds minder vraag naar cd’s in de bibliotheek. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom tijdens de volgende gemeenteraad voor om de collectie te stoppen en de cd’s te verkopen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldla_02254481