Structuurplan Bierbeek: advies gecoro te lezen op gemeentewebsite

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLAPE_20120404_001