Te Deum en bloemenhulde voor koning

In de parochiekerk van Hoeleden was er een Te Deum ter ere van de koning en de koninklijke familie. Ook de gesneuvelden van beide wereldoorlogen werden herdacht. Na de kerkelijke plechtigheid werden bloemen neergelegd aan onder meer de gedenksteen van Jos Holsbeek, die in bevolen dienst het leven liet in Congo in 1960. De Last Post en het Belgische volkslied weerklonken als eerbetoon. ppg

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141124_01393198