Te Deum in Hoeleden

In de Hoeledense Sint-Amanduskerk vinden zondag 16 november om 10.30 uur een viering en Te Deum plaats naar aanleiding van 11 en 15 november (Dag van de Dynastie). Ook wordt een herdenkingsmoment gehouden aan de gedenksteen van wijlen Jos Holsbeek. Meer info: marijkestiers@skynet.be of 011-58.24.08.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141112_01371643