Ten Desselaer krijgt toelating voor Type 9 en plant verhuis

In het M-decreet is het oprichten van een type 9 voor normaalbegaafde leerlingen met ASS opgenomen. Type 9 zal effectief in werking treden op 1 september 2015. Ten Desselaer kreeg de toelating om dit type aan te bieden.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blape_01545986