Tervuren klaar met zijn financieel huiswerk

Op de laatste gemeenteraad heeft het gemeentebestuur van Tervuren de begroting 2015 en een herziening van de meerjarenbegroting 2014-2019 goedgekeurd. Omdat de geraamde inkomsten uit de personenbelasting in zowat alle gemeenten naar beneden werden bijgesteld door de FOD Financiën, was het geen gemakkelijke oefening om de financiën onder controle te houden. 'Met evenwichtige keuzes en de nodige creativiteit werd een belastingverhoging afgewend, zonder te raken aan de kwaliteit van de dienstverlening en zonder afvloeiingen bij het personeel', klinkt het.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blhsm_01442328