Test alarmeringssysteem BE-ALERT op 2 april

Op donderdag 2 april 2015 zullen 15 deelnemende gemeenten en steden, waaronder Aarschot, een test van BE-ALERT uitvoeren door een controlebericht te versturen per sms. Sommige inwoners zullen dus een bericht ontvangen met de melding dat het om een test gaat. De bevolking kan informatie over deze alameringstests verkrijgen via het infonummer 0800 94 113. Inwoners kunnen hun opmerkingen ook meedelen via be-alert@ibz.fgov.be.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldva_01611498