Veertig jaar geleden: huizenrij verdwijnt aan Gasthuisstraat

In augustus 1976 keurde de gemeenteraad de sloping goed van de verkrotte huizenrij op de hoek Loriersstraat- Gasthuisstraat. Op de grond verrees de nieuwe Post.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02434780