Veertig jaar geleden: Raffinerie Tirlemontoise kiest voor het Nederlands

Tot januari 1976 bestond de Tiensche Suikerraffinaderij volgens haar statuten enkel in het Frans. De aandeelhouders keurden de vertaling goed, 82 jaar na de oprichting. Tegelijk schrapte het bedrijf de 'ch' in Tiensch.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02040273