Verkeerkeersverbod en parkeerregeling voor Paasmaandag Hakendover

Naar aanleiding van de Paardenprocessie in Hakendover, op paasmaandag 28 maart, worden een aantal straten
verkeers- en parkeervrij gemaakt van 9u.30 tot 15 uur.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02200425