Verkoop grond aan Aquafin voor bouw pompstation

Aquafin wil in het kader van het project ‘Verbindingsriolering Rummen Fase 1’ overgaan tot een inneming in volle eigendom van 140 m² van een perceel, gelegen aan de Leeuwbeekstraat en eigendom van de gemeente. Aquafin voorziet op dit en op het aanliggend perceel van een andere eigenaar de bouw van een pompstation. De inneming door Aquafin zou kunnen gebeuren mits een prijs van 697,20 euro. Er werd een verkoopbelofte opgemaakt.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01793051