VIDEO. Primeur: toestel helpt gevallen patiënten in een wip rechtop

De thuisverplegingsorganisatie Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, met zetel in Lubbeek, nam het eerste toestel Raizer in gebruik. Dat moet gevallen patiënten op een eenvoudige wijze en zonder inspanning van de verpleegster weer recht helpen. De Vlaams-Brabantse afdeling gaat nu de werking ervan bekijken en evalueren.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160422_02252356