Vijftien jaar na de start: ruilverkaveling Willebringen in een volgende fase

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLBBI_20120212_001