Volgende stap in samenwerking van Tremelose gemeentebestuur en OCMW-bestuur

Wanneer huidig gemeentesecretaris Theo Ceulemans in mei met pensioen gaat, zal zijn functie worden waargenomen door huidig OCMW-secretaris Wim Vandenbroeck, die hierdoor beide functies zal combineren. Deze versmelting betekent een volgende stap in de uitwerking van een interne samenwerking die al een tijdje geleden, zij het voorzichtig, in gang werd gezet.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_01558990