Wapenstilstand met diverse invalshoeken

Het einde van beide Wereldoorlogen werd in Grazen, Geetbets en Rummen uitvoerig gevierd. De plechtigheden begonnen met een gebedsdienst in Grazen en eindigden met een receptie in goc Pax in Rummen. Tussen begin en einde werden aardig wat bloemenkransen neergelegd aan diverse oorlogsmonumenten en weerklonk ook een Te Deum in de Sint-Ambrosiuskerk van Rummen. Een beeldverslag.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01964935