Werkdag in Linters natuurgebied

Aan de ingang van het Doysbroek kan je zaterdag 27 februari om 9 uur terecht om deel te nemen aan een werkdag in het Linters natuurgebied. Het natuurreservaat Doysbroek-Viskot werd in 2004 verworven door Natuurpunt. Dankzij doelgericht natuurbeheer en het opwaarderen van kleine landschapselementen, herwint het natuurgebied stilaan zijn structuurrijk karakter terug. De afgelopen jaren nam het bloemrijk karakter duidelijk toe. Daarnaast richten de beheerwerkdagen zich specifiek op Kamsalamander, de koestersoort van gemeente Linter en provincie Vlaams-Brabant.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02137447