Werkzaamheden in Gasthuisstraat, Ourystraat en Tiensestraat

Morgen vrijdag zal er tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden in de Gasthuisstraat. Op de doortocht van de gewestweg ontstaat ook enige hinder.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02211764